06:22 

Akasuna no Sasori Hiruko
Jashin-sama the pain is beautiful
21.02.2012 в 20:56
Пишет Заметки Маленькой Стервы:

Имена Наруто
- Uzumaki Naruto (Uzu Maki Naru To) - Растущая Спираль:tongue:
- Haruno Sakura (Haru No Sakura) - Весеннее поле Сакуры
- Uchiha Sasuke (U Chi Ha Sa Suke) - Помощь Веера:hmm:
- Hatake Kakashi (Hatake Ka Ka Shi) - Огородное Пугало
- Maito Gai (Mai To Ga I) (странно както) - Американец Гай:hmm:
- Rock Lee (Ro K Ku Ri I) - Каменный Ли:tongue:
- Hyuuga Neji (Hyuu Ga Ne Ji) - Спираль Солнца:tongue:
- Tenten - Шустряк
- Yuuhi Kurenai (Yuu Hi Kurenai) - Алый Полёт Совершенства
- Hyuuga Hinata (Hyuu Ga Hi Nata) - Солнечный Свет:tongue:
- Inuzuka Kiba (Inu Zuka Kiba) - Собачий Клык
- Aburame Shino (Abura Me Shi No) - Несущий Волю:tongue:
- Sarutobi Asuma (Saru Tobi A Su Ma) - Полёт Зависимой Обезьяны
- Nara Shikamaru (Na Ra Shika Maru) - Олень из Нары
- Yamanaka Ino (Yama Naka I No) - Добро Горы:hmm:
- Akimichi Chouji (Aki Michi Chou Ji) - Широкий Блестящий Путь
- Tsunade (Tsuna De) - Швартовы
- Orochimaru (O Rochi Maru) - Большой Змей
- Jiraiya (Ji Rai Ya) - Видящий Своё Будущее:tongue:
- Namikaze Minato (Nami Kaze Minato) - Круговая Ветряная Волна
- Uzumaki Kushina (Uzu Maki Ku Shina) - Девять Спиралей
- Uchiha Itachi (U Chi Ha I Ta Chi) - Мудрец Веера
- Uchiha Madara (U Chi Ha Madara) - Пятно Веера
- Sabaku no Gaara (Sa Baku No Ga A Ra) - Ненавидимая Пустынная Моль
- Temari (Te Mari) - Шарик в Руке
- Kankuurou (Kan Kuu Rou) - Внемлющий Чистое Небо:tongue:
- Hoshigake Kisame (Hoshi Gake Ki Same) - Звёздный Утёс Акулы:tongue:
- Akasuna no Sasori (Aka Suna No Sasori) - Скорпион Красных Песков
- Deidara - яп вариант древне англ имени Daydel
- Yakushi Kabuto (Yaku Shi Kabuto) - Шлем Исцеляющего Будды
- Sai – Одинаковый

URL записи

@темы: Аниме, Наруто

URL
Комментарии
2012-06-01 в 01:20 

Итачи- похотливая шлюшка :3 Люблю его сзади

URL
     

Akatsuki

главная